Λογισμικό διαχείρισης χοίρων

Το λογισμικό διαχείρισης χοίρων  Isaporc από την ISAGRI επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες των ζώων σας και σας βοηθά να οργανώσετε την εργασία σας. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο παρέχουν τους δείκτες που απαιτούνται για τον έλεγχο των ζώων.

Χαρακτηριστικά διαχείρισης:

  • Το Isaporc επιτρέπει την επεξεργασία όλων των εγγράφων σας: Απο το  μητρώο της μονάδας, την απογραφή, την διαχείριση των εγγράφων σας, κλπ.
  • Το Isaporc παρέχει επίσης μια απλή και ολοκληρωμένη παρακολούθηση της υγείας των ζώων σας.

Αύξηση της παραγωγικότητας

  • Παρακολούθηση των επιδόσεων των ζώων σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο.
  • Στοχοθέτηση στόχων (goals) και παρακολούθηση αυτών.
  • Διαχείριση αποτελεσμάτων παρακολούθησης

 Έλεγχος του κόστους παραγωγής

  • Το Isaporc επιτρέπει μια λεπτομερή ανάλυση των αποτελεσμάτων ολόκληρης της μονάδας ή τμημάτων αυτής.
  • Διαχείριση των δεδομένων χρέωσης – εξόδων της μονάδας και δημιουργία αναφορών.