Κατάργηση ( μείωση?) αντιβιοτικών και ZnO

9/12/2016 Προτείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας στο εμπόριο και η απομάκρυνση από την αγορά κτηνιατρικών σκευασμάτων και φαρμάκων που περιέχουν οξείδιο του ψευδαργύρου ( δημιουργία περιβαλλοντικών προβλημάτων και μικροβιακής ανθεκτικότητας.) Ιδια κατάσταση επικρατεί και με τη χρήση κολιστίνης μετά την διαπίστωση ύπαρξης μηχανισμού ανθεκτικότητας.

Το φλέγον ζήτημα είναι η άμεση μείωση ( κατάργηση?) χρήσης αντιβιοτικών στη ζωική παραγωγή

Ο κλάδος που επηρεάζεται περισσότερο είναι η χοιροτροφία, ειδικά με την τάση της χρησιμοποίησης υπερπαραγωγικών χοιρομητέρων  (μεγάλες τοκετοομάδες με μικρότερα και ευπαθέστερα χοιρίδια)
Η ομαλή μετάβαση μπορεί να επιτευχθεί μόνον με ολιστική προσέγγιση .
1. Εμβολιακά προγράμματα
2. Συνθήκες υγιεινής
3. Βελτίωση διαχείρισης ( θερμοκρασία / εξαερισμός)
4. Αύξηση ηλικίας απογαλακτισμού, όπου δυνατόν, στις 28 μέρες.
5. Ποιότητα νερού
6. Ενθάρρυνση κατανάλωσης τροφής κατά τη γαλουχία και τις πρώτες μέρες μετά τον απογαλακτισμό ( παράθεση μικρών ποσοτήτων σε τακτά διαστήματα στη μέρα)
7. Ανάπτυξη συστημάτων τεχνητού θηλασμού
8. Διατροφικά προγράμματα με χαρακτηριστικά όπως : χαμηλότερα επίπεδα πρωτεΐνης με χρήση συνθετικών αμινοξέων και βελτίωση της πεπτικότητας τους, εξασφάλιση ελάχιστης ποσότητας γαλακτικών στοιχείων, περιορισμός της χορήγησης μαρμαρόσκονης, αποφυγή χαμηλής κοκκομετρίας ζωοτροφής, αύξηση αδιάλυτων φυτικών ινών, χρήση προσθετικών όπως ζύμες, προβιοτικά και πρεβιοτικά, λιπαρά οξέα και μονογλυκερίδια, αιθέραια έλαια, οργανικά οξέα.

Συμπέρασμα: Η μεταβατική περίοδος κρίνεται δύσκολη, ιδιαίτερα επειδή η χρήση των, προς απαγόρευση, φαρμάκων είναι η εύκολη λύση για την αντιμετώπιση των παθογενειών των χοιροστασίων

Μεταγραφή απο δημοσέυση στο pig333

Isaporc 2017

Ενα πρόγραμμα που ανανεώνεται συνεχώς.

Η καινοτομία της τελευταίας έκδοσης είναι η δυνατότητα σύνδεσης
με το έξυπνο κινητό του χρήστη, ώστε να υπάρχει η άμεση πρόσβαση στα στοιχεία και η απευθείας συλλογή των δεδομένων.

Απαιτείται ταυτόχρονη σύνδεση του υπολογιστή, στον οποίο λειτουργεί το πρόγραμμα, και του κινητού τηλεφώνου στο ίδιο
ασύρματο δίκτυο.

 

Προσθήκη ζυμομύκητα ως συμπλήρωμα διατροφής σε χοιρομητέρες κατά την περίοδο της κυοφορίας και γαλουχίας και επιδράσεις στις αναπαραγωγικές επιδόσεις

Έχοντας ως στόχο τη βελτίωση των αναπαραγωγικών αποδόσεων των χοιρομητέρων έχουν προταθεί αρκετές στρατηγικές που αφορούν τη διαχείριση και διατροφή τους. Η προσθήκη ζυμομυκήτων είναι γνωστό ότι έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ανάπτυξης και της  κατάστασης του ανοσοποιητικού συστήματος των παχυνόμενων χοίρων. Αυτή η μελέτη διενεργήθηκε προκειμένου να διαπιστωθούν οι επιδράσεις της προσθήκης ζυμομυκήτων στις αναπαραγωγικές επιδόσεις των χοιρομητέρων, στην ανοσοποίηση των τοκετομάδων, στη σύνθεση του γάλακτος και στις αποδόσεις των απογόνων τους.

Προκειμένου να διενεργηθεί η παρούσα μελέτη έγινε κατανομή και εφαρμογή πέντε προγραμμάτων διατροφής σε ένα σύνολο 47 χοιρομητέρων γενιάς F1 (Yorkshire X Landrance), στις οποίες χορηγήθηκαν κατά την περίοδο της κυοφορίας και/ή της γαλουχίας δύο διαφορετικά επίπεδα ζυμομύκητα Saccharomyces cerevisiae.

Η προσθήκη ζυμομύκητα στη διατροφή των χοιρομητέρων δεν προκάλεσε οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στο σωματικό βάρος ή στην πυκνότητα του ραχιαίου υποδόριου λίπους των χοιρομητέρων, όπως διαπιστώθηκε από μετρήσεις κατά την 110η μέρα της κύησης και την 21η μετά τον τοκετό. Επιπρόσθετα, οι αναπαραγωγικές επιδόσεις των χοιρομητέρων, δηλαδή το μέγεθος της τοκετομάδας, ο συνολικός αριθμός ζώντων χοιριδίων μετά τον τοκετό, το βάρος των χοιριδίων μετά τον τοκετό και ο ρυθμός αύξησης του βάρους των χοιριδίων, δεν επηρεάστηκαν από την μεταβολή στη διατροφή των χοιρομητέρων. Ανεπηρέαστη παρέμεινε και η μέση ημερήσια κατανάλωση τροφής των χοιρομητέρων κατά την περίοδο της γαλουχίας. Σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, οι ομάδες που έλαβαν συμπλήρωμα ζυμομύκητα κατά την γαλουχία, παρουσίασαν μείωση της περιόδου από τον απογαλακτισμό μέχρι τον οίστρο (WEI) και αύξηση του ποσοστού των χοιρομητέρων που ήταν σε οίστρο μέχρι την 7η μέρα μετά τον απογαλακτισμό. Τα προαναφερθέντα αποτελέσματα εμφανίστηκαν ανεξάρτητα από το αν οι χοιρομητέρες έλαβαν ή όχι συμπλήρωμα κατά την κυοφορία.

Δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στη σύνθεση του γάλακτος των χοιρομητέρων κατά τη διάρκεια της γαλουχίας, με εξαίρεση τη συγκέντρωση της ανοσοσφαιρίνης IgG, η οποία έτεινε να είναι ελαφρά αυξημένη στις ομάδες που λάμβαναν συμπλήρωμα ζυμομύκητα, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ύπαρξη αυξημένων επιπέδων συγκέντρωσης της IgG στον ορό του αίματος των χοιριδίων 24 ώρες μετά τη γέννησή τους.

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας υποδεικνύουν ότι οι αναπαραγωγικές αποδόσεις των χοιρομητέρων είναι δυνατό να βελτιωθούν,  εφόσον προστεθούν ζυμομύκητες στη διατροφή τους κατά την περίοδο κυοφορίας και γαλουχίας.

Πηγή: Live yeast supplementation to gestation and lactation diets on reproductive performance in sows, Y.D.Jang et al (2013). Livestock Science, 152, 2-3; 167-173

Καινοτομίες Isaporc 2013

Το αναβαθμισμένο Isaporc είναι ήδη σε λειτουργία.

Συνοπτικά ,οι καινοτομίες:
Σημαντική αλλαγή στην εμφάνιση του προγράμματος με τη δυνατότητα χρήσης κεντρικού μενού με παράθυρα.
Ομαδοποίηση των εργασιών με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις . Για όσους δεν αποχωρίζονται την κλασική οθόνη,
μπορούν να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα με την παλιά μορφή.
Στην ζωοτεχνική διαχείριση μπορούμε να εντοπίζουμε τις χοιρομητέρες με προβλήματα απο το δένδρο αποτελεσμάτων.
Στην τεχνικοοικονομική διαχείριση αναλύεται η κατανάλωση ζωοτροφών ανα κατηγορία και επιβεβαιώνεται το βάρος του αποθέματος των ζώων.
Η οθόνη υποδοχής δίνει όλα τα μηνύματα σε σχέση με τις καταχωρήσεις των δεδομένων.

Το Isaporc είναι ενα πρόγραμμα ζωντανό,που αναβαθμίζεται σε ταχτικά χρονικά διαστήματα,ακολουθώντας τις
ανάγκες των χρηστών ,με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία και αποτελεσματικότητα.

Αναβάθμιση προγράμματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης χοιροστασίων

Το Isaporc αναβαθμίζεται…

Η έκδοση 9.00 είναι ήδη μεταφρασμένη και μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 θα αντικαταστήσει

την προηγούμενη.

Το καλύτερο εργαλείο στην υπηρεσία του σύγχρονου χοιροτρόφου :

τα γραπτά μένουν, αλλά προσοχή στα χαρτάκια!

Τα ηλεκτρονικά γραπτά δίνουν αποτελέσματα,συγκρίσεις ,προειδοποιήσεις ,προγράμματα

…δεν χάνονται και μας λένε μόνο την αλήθεια.

Χρήση \’Arbocel rc fine\” σε χοιρομητέρες

Εφαρμογή σε χοιρομητέρες Ξ.Π. 15 ημέρες πριν τοκετό (διάρκεια 4 μήνες ).

Δεδομένα:
Αριθμός χοιρομητέρων 125.
Ομαδικός ενσταβλισμός.
Διατροφή περιορισμένη (περίπου 2,5 κιλά /χοιρομητέρα /ημέρα).
Το σιτηρέσιο που χορηγείται έχει την παρακάτω σύνθεση:

  • Καλαμπόκι 61,5%
  • Πίτυρα 17%
  • Σογιάλευρο 15,5%
  • Φυτικό λίπος 1%
  • Μαρμαρόσκονη 0,5%
  • Αλάτι 0,5%
  • Ισορροπιστής 2,5%
  • Arbocel rc 1,5%

Ο ισορροπιστής περιέχει αντιμυκητιακό σε μόνιμη βάση.

Αποτελέσματα:
Δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα στη διάρκεια των 4 μηνών εφαρμογής της παραπάνω διατροφής, αντιθέτως οι χοιρομητέρες είναι σε καλή θρεπτική κατάσταση, δεν έχουν δυσκοιλιότητα και ,μετά τον τοκετό που ακολουθεί ,η γαλακτοπαραγωγή είναι φυσιολογική.