Το καλύτερο σιτηρέσιο

Παρατηρώντας σε ιστοσελίδες,σχετικές με τη ζωική παραγωγή,
θα ανακαλύψουμε πολλές συνταγές για το τάισμα των ζώων.
Απο τα ζώα συντροφιάς και τις κότες στην αυλή μέχρι τις εντατικές
εκτροφές, υπάρχει ενας μεγάλος αριθμός προτάσεων.
Αυτή η κατάσταση θυμίζει τους ασθενείς που ψάχνουν διάγνωση και θεραπεία μέσα σε ιατρικούς ιστότοπους …
Και κάποιος που εκτρέφει προβατίνες στο βουνό φέρνει στα μέτρα του το πρότυπο για ενσταβλισμένα και βελτιωμένα ζώα ή ο χοιροτρόφος μιας θερμής περιοχής ακολουθεί τις οδηγίες του βορειοευρωπαίου συναδέλφου του.
Απο ποιόν ξεκινάει το λάθος?
Είναι οι προμηθευτές αναλώσιμων των κτηνοτροφικών μονάδων που οδήγησαν στην πληθώρα πληροφοριών με κύριο χαρακτηριστικό την ανευθυνότητα?
Πώς είναι δυνατόν να στηθεί η διατροφή μιας εκτροφής χωρίς να ληφθούν υπόψη όλοι οι παράγοντες που την επηρεάζουν και δεν είναι καθόλου ίδιοι με του γείτονα?
Δυστυχώς, κανείς μάλλον δεν ενδιαφέρεται να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα…