Κατάργηση ( μείωση?) αντιβιοτικών και ZnO

9/12/2016 Προτείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας στο εμπόριο και η απομάκρυνση από την αγορά κτηνιατρικών σκευασμάτων και φαρμάκων που περιέχουν οξείδιο του ψευδαργύρου ( δημιουργία περιβαλλοντικών προβλημάτων και μικροβιακής ανθεκτικότητας.) Ιδια κατάσταση επικρατεί και με τη χρήση κολιστίνης μετά την διαπίστωση ύπαρξης μηχανισμού ανθεκτικότητας.

Το φλέγον ζήτημα είναι η άμεση μείωση ( κατάργηση?) χρήσης αντιβιοτικών στη ζωική παραγωγή

Ο κλάδος που επηρεάζεται περισσότερο είναι η χοιροτροφία, ειδικά με την τάση της χρησιμοποίησης υπερπαραγωγικών χοιρομητέρων  (μεγάλες τοκετοομάδες με μικρότερα και ευπαθέστερα χοιρίδια)
Η ομαλή μετάβαση μπορεί να επιτευχθεί μόνον με ολιστική προσέγγιση .
1. Εμβολιακά προγράμματα
2. Συνθήκες υγιεινής
3. Βελτίωση διαχείρισης ( θερμοκρασία / εξαερισμός)
4. Αύξηση ηλικίας απογαλακτισμού, όπου δυνατόν, στις 28 μέρες.
5. Ποιότητα νερού
6. Ενθάρρυνση κατανάλωσης τροφής κατά τη γαλουχία και τις πρώτες μέρες μετά τον απογαλακτισμό ( παράθεση μικρών ποσοτήτων σε τακτά διαστήματα στη μέρα)
7. Ανάπτυξη συστημάτων τεχνητού θηλασμού
8. Διατροφικά προγράμματα με χαρακτηριστικά όπως : χαμηλότερα επίπεδα πρωτεΐνης με χρήση συνθετικών αμινοξέων και βελτίωση της πεπτικότητας τους, εξασφάλιση ελάχιστης ποσότητας γαλακτικών στοιχείων, περιορισμός της χορήγησης μαρμαρόσκονης, αποφυγή χαμηλής κοκκομετρίας ζωοτροφής, αύξηση αδιάλυτων φυτικών ινών, χρήση προσθετικών όπως ζύμες, προβιοτικά και πρεβιοτικά, λιπαρά οξέα και μονογλυκερίδια, αιθέραια έλαια, οργανικά οξέα.

Συμπέρασμα: Η μεταβατική περίοδος κρίνεται δύσκολη, ιδιαίτερα επειδή η χρήση των, προς απαγόρευση, φαρμάκων είναι η εύκολη λύση για την αντιμετώπιση των παθογενειών των χοιροστασίων

Μεταγραφή απο δημοσέυση στο pig333