Ζωοτεχνία 2017

10 χρόνια μετά την πρώτη συμμετοχή, 5 εκθέσεις…

Τι περιμένει ένας εκθέτης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά απο μια
κλαδική έκθεση της εμβέλειας της «Zootechnia»?
Καλή οργάνωση και διευκόλυνση στην προετοιμασία, πολύ κόσμο
και ενδιαφέρον στη διάρκεια, αξιοποίηση των επαφών στη συνέχεια.
Οποιος συμμετέχει για παραπάνω απο μια φορά, θεωρείται βέβαιο
οτι η ανταποδοτικότητα για τη συμμετοχή είναι ικανοποιητική.
Σήμερα, σχεδόν μια εβδομάδα μετά τη λήξη, αναρωτιέμαι μήπως
πέφτουμε σε μια «συνήθεια», δεν βλέπουμε ό,τι δεν πάει καλά και
ελπίζουμε στη βελτίωση, την ύστερα απο δύο χρόνια που δεν έρχεται…
Είναι σίγουρο οτι διοργανωτές και συμμετέχοντες,  είτε σαν εκθέτες
είτε σαν επισκέπτες, έχουν εμπειρία απο αντίστοιχες εκθέσεις του εξωτερικού.
Πόσο εποικοδομητικό είναι να κάνουμε συγκρίσεις? Καθόλου, όταν
μένουμε σε μια κακή κριτική σε βάρος μας και δεν βρίσκουμε τρόπο
βελτίωσης των συνθηκών μας.
Πρώτη φορά στο ερωτηματολόγιο, που μας δόθηκε για αξιολόγηση,
δεν έβαλα τα άριστα που έβαζα κάθε χρόνο, δεν απάντησα «ναι» στην ερώτηση για την επόμενη συμμετοχή, αλλά «ίσως»…
Ολοι οι άλλοι συμμετέχοντες, πώς απάντησαν? Και ποιός τα διαβάζει την επόμενη μέρα, ποιός τα αξιολογεί και κατά πόσο
λαμβάνονται υπόψη?
Μήπως να έβαζα πάλι άριστα από «συνήθεια» ?