Αυτά που βλέπω

Κάθε επίσκεψη σε μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση είναι πολύτιμη εμπειρία .
Υστερα απο τόσα χρόνια, βρίσκομαι συνέχεια μπροστά σε εκπλήξεις και ανακαλύψεις…
Τίποτε δεν είναι δεδομένο, τα γεγονότα είναι η έκφραση πολλών παραγόντων.
Αν μπορούμε κάτι να μάθουμε, κάτι να προλάβουμε, κάτι να διορθώσουμε … γιατί όχι?
Αν μπορούμε να συζητήσουμε τα προβλήματα μας και τις λύσεις τους …γιατί όχι?

Η κοινοποίηση παρατηρήσεων και συμπερασμάτων θα βοηθήσει κάποιον?

Ας το δούμε…