Χρήση \’Arbocel rc fine\” σε όρνιθες αυγοπαραγωγής (διάρκεια 3 μήνες)

Δεδομένα:

 • Αριθμός ορνίθων 25000
 • Ενσταβλισμός σε θαλάμους με συμβατική κλωβοστοιχία 3 επιπέδων και χωρητικότητας 8000 πουλιών.
 • Διατροφή με αλυσίδα ρυθμισμένη σε 115 -120 γρ ανά όρνιθα.
 • Ηλικία κοπαδιών περίπου 14 μέχρι 16 μηνών.
 • Η προηγούμενη διατροφή περιλάμβανε τη χρήση φυτικού λίπους ( Bergafat T306) σε ποσοστό 1%.

Το σιτηρέσιο που χορηγήθηκε έχει την παρακάτω σύνθεση :

 • Καλαμπόκι 62,7%
 • Σογιάλευρο 25%
 • Μαρμαρόσκονη 9%
 • Ισορροπιστής 2,5%
 • Arbocel rc 0,8%

Ο ισορροπιστής περιέχει οξινιστή και αντιμυκητιακό.

Αποτελέσματα:
Παρόλο που η αλλαγή της διατροφής έγινε σε διάστημα μικρότερο από 10 ημέρες (σταδιακή μετάβαση από το ένα σιτηρέσιο στο άλλο) :

 1. Δεν παρατηρήθηκε μεταβολή στο ρυθμό αυγοπαραγωγής .
 2. Η φυσική κατάσταση των πουλιών είναι πιθανόν καλύτερη .
 3. Η ποιότητα του αυγού βελτιώθηκε ,με σημαντικό πλεονέκτημα το χρώμα του κελύφους να είναι σκουρώτερο.