…λίγη ιστορία

Το παρόν και το μέλλον μιας κτηνοτροφικής μονάδας εξαρτώνται, σε μεγάλο μέρος, από τις επιλογές και τις αποφάσεις του κτηνοτρόφου, και είναι άμεσα συνδεδεμένες με την παραγωγικότητα της μονάδας.

Η παραγωγικότητα συνδέεται άμεσα με το κόστος παραγωγής. Το κόστος παραγωγής συνδέεται άμεσα με τη διατροφή των ζώων (το κόστος διατροφής αποτελεί το 70-80% του συνολικού κόστους παραγωγής). Η διατροφή είναι καθοριστική για την πορεία της παραγωγικότητας.

Ακολουθώντας τον παραπάνω συλλογισμό, καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο όλος ο κτηνοτροφικός κόσμος μιλάει για τη διατροφή των ζώων. Στα τέλη της δεκαετίας του ΄80, οι περισσότερες κτηνοτροφικές μονάδες χρησιμοποιούσαν έτοιμες ζωοτροφές, από εκεί και ύστερα  άρχισε η ιδιοπαρασκευή μιγμάτων στη μονάδα. Έτσι προέκυψε η ανάγκη της χρήσης των συμπληρωμάτων ζωοτροφών. Αρχικά τα προϊόντα ήταν εισαγόμενα και κατόπιν και ελληνικής παραγωγής.

Η βασική αρχή στην ιδιοπαρασκευή μιγμάτων είναι μία: εξατομίκευση των αναγκών μιας συγκεκριμένης μονάδας. Αυτό προϋποθέτει άριστη τεχνογνωσία της διατροφής και άμεση συνεργασία με τον κτηνοτρόφο, ώστε να καθοριστεί το διατροφικό μοντέλο που θα ελαχιστοποιήσει το κόστος και θα βελτιστοποιήσει τις αποδόσεις. Απαραίτητη η δυνατότητα αλλαγής ανάλογα με την διαθεσιμότητα των πρώτων υλών και το κόστος της.

…η φιλοσοφία μας

Η παραγωγή των συμπληρωμάτων προς χρήση είναι εκείνη που ακολουθεί το μοντέλο της διατροφής και όχι το αντίστροφο.
Αυτή είναι η αρχή και η απαράβατη διαδικασία που ακολουθείται στη λειτουργία μας.

  • Είναι το πρώτο παρασκευαστήριο συμπληρωμάτων στον Νομό Σερρών που εγκρίθηκε για τη λειτουργία του και ακολουθεί κανόνες ιχνηλασιμότητας.
  • Η επιδίωξη για σταθερές συνεργασίες τόσο από πλευράς προμηθευτών όσο και πελατών δημιουργεί βέλτιστα αποτελέσματα.